UWAGA:

Zastępstwa znajdują się tylko w dzienniku LIBRUS