Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu

na rok szkolny 2024/2025

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Terminy

rekrutacji zasadniczej

 

Postępowanie

Terminy

rekrutacji uzupełniającej

15.05 – 29.05.2024 do godz.15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

29.07 – 31.07.2024 do godz.15.00

03.07 – 10.07.2024 do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

 

Nie dotyczy

19.07.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.08.2024

15.05 - 22.07.2024

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

29.07 – 09.08.2024

19.07 – 24.07.2024 do godz.15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

08.08 – 12.08.2024 do godz.12.00

25.07.2024 do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.08. 2024 do godz.15.00

25.07.2024

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

12.08.2024

Do 26.07.2024

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 13.08.2024

Do 29.07.2024

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 16.08.2024

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do Szkoły Branżowej II Stopnia na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

Terminy

rekrutacji zasadniczej

Terminy

rekrutacji uzupełniającej

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami.

17.06 – 10.07.2024

29.07 – 31.07.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.07.2024

06.08.2024

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

17.06 – 22.07.2024

29.07 – 07.08.2024

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: - do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia (o ile nie zostały złożone wcześniej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19.07 – 24.07.2024

06.08 – 08.08.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.07.2024

do godz. 14.00

09.08.2024

do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

25.07.2024

 

09.08.2024

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 26.07.2024

do 12.08.2024

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 29.07.2024

do 12.08.2024

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 20 guests and no members online

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015: