Niemcy

Jak wyglądała współpraca Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu

ze szkołami o podobnym profilu, instytucjami oraz firmami z Republiki Federalnej Niemiec w latach 1996 – 2015?

1996 - Nawiązanie kontaktu z Biurem Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej, co zaowocowało zaproszeniem naszych uczniów wraz

z nauczycielami do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na pierwsze spotkanie ze szkołą samochodową OSZ -KraftfahrzeugtechnikFachoberschuleundBerufsschule /Technikum Samochodowe/ z Berlina, w którym wzięło udział po 22 uczniów z obu krajów.

Spotkanie to odbywało się w terminie od 09.11 do 13.11. 1998r.

Młodzież przeżyła w tym niezwykłym ośrodku doskonałą lekcję historii, mogła rozmawiać w języku niemieckim i nawiązywać pierwsze prywatne kontakty.

Krzyżowa to malownicza wioska , leżąca niedaleko Wrocławia , w pobliżu Gór Sowich.Miejscowość ta posiada bardzo ciekawą przeszłość historyczną

W miejscu dzisiejszego kompleksu budynków należących do MDSM znajdował się majątek ziemski należący do hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke, który był założycielem antynazistowskiej grupy, zwanej Krąg z Krzyżowej . Niemieccy opozycjoniści dyskutowali w tym miejscu o nowym, sprawiedliwym urządzeniu Europy po spodziewanej klęsce Hitlera. W znajdującym się nieopodal Domu na Wzgórzu odbyły się w latach 1942 i 1943 trzy tajne spotkania członków Kręgu z Krzyżowej. Wszyscy członkowie tej grupy zostali niestety skazani na karę śmierci przez hitlerowski sąd.

Podczas tego spotkania nie udało się jednak nawiązać współpracy partnerskiej między szkołami.

W dniach 12- 18 listopada1999 przebywały w naszym mieście dwie nauczycielki języka niemieckiego z Estonii i Łotwy, zaproszone do Polski przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Instytut Goethego. Wizyta ta odbywała się w ramach wymiany germanistów krajów nadbałtyckich.Panie te były gośćmi w Zespole Szkół Samochodowych, brały także udział w zajęciach języka niemieckiego. Najwięcej pochwał otrzymali nasi uczniowie. Według oceny germanistek młodzież naszą oceniły bardzo pozytywnie zarówno pod względem wiedzy, jak i kultury osobistej. Następnie Szkoła nasza otrzymała propozycję współpracy od Dyrekcji szkoły łotewskiej.

20- 24 maja 2001 – w Krzyżowej w MDSM dochodzi do spotkania młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych z młodzieżą przyszłej szkoły partnerskiej Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulenHolzminden w Niemczech.

Temat tego spotkania brzmiał „Młodzi Polacy, młodzi Niemcy – razem

w jednoczącej się Europie”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele :pani Małgorzata Sadownik – germanistka naszej Szkoły oraz pan Bernd Greger ze Szkoły w Dolnej Saksonii oraz po 20 uczniów z każdej ze stron.

Czuliśmy się już po raz drugi zaszczyceni, że możemy być gośćmi w tak zacnym miejscu, gdzie w listopadzie 1989 odbyła się pamiętna Msza Pojednania, w której wzięli udział :pierwszy niekomunistyczny premier Polski - Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec – Helmut Kohl.

Program naszego spotkania w MDSM był bardzo bogaty i obejmował dyskusje na wiele tematów, m.in. :jak postrzegamy swoich sąsiadów zza Odry, co młodzież polska i niemiecka może wnieść do jednoczącej się Europy, jakie są systemy kształcenia w naszych obydwu krajach, a także zwiedzać w grupach mieszanych Dolny Śląsk i wspólnie uprawiać sport.

Spotkania w Krzyżowej są dla naszej młodzieży bardzo potrzebne, gdyż są okazją do przybliżenia społeczności naszych narodów, przełamywania uprzedzeń, optymistycznego spojrzenia w przyszłość oraz nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować na całe życie.

24 -29września 2001- miała miejsce pierwsza wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Radomiu z udziałem nauczycieli niemieckich - pana Hansa Schürzeberga i pana BerndaGregerana zaproszenie Dyrektora Szkoły – Tadeusza Ługowskiego zorganizowana przez germanistkę –panią Małgorzatę Sadownik. Środki finansowe na zorganizowanie tego spotkania pozyskaliśmy z Biura Współpracy Młodzieży Polsko- Niemieckiej w Warszawie, z którym ściśle współpracowaliśmy od kilku lat.Dzięki takiej pomocy finansowej młodzież polska mogła później pojechać na kolejną wymianę do Holzminden w Niemczech.

03 -10 marca 2002 –obyła się wizyta w Holzminden , w której wziął udział Dyrektor Szkoły- pan Tadeusz Ługowski , germanistka pani Małgorzata Sadownik oraz grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych na zaproszenie Dyrektora Szkoły w HolzmindenManfreda Günthera.

Była to już druga wymiana młodzieży, która tym razem miała miejsce w Dolnej Saksonii.

Delegacja nasza spotkała się z władzami miasta – ze starostą i burmistrzem, zwiedziła Szkołę Georg-von-Langen –Schule , miejscowość Holzminden i kilka okolicznych miast wraz z opactwem Corvey i Stare Miasto w miejscowości Höxter. Zwiedziliśmy także Szkołę oraz kilka zakładów , m.in. hutę szkła, zakłady StiebelEltron a także jeden z największych na świecie zakładów samochodowych firmy Volkswagen w Wolfsburgu.

Spotkanie to zaowocowało późniejszym podpisaniem umowy o partnerstwie szkół pomiędzy Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulen w Holzminden i Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu oraz przystąpieniu do realizacji kolejnych projektów w ramach międzynarodowego Programu „Leonardo da Vinci”.

Było to ogromnie ważne, gdyż umożliwiało naszym uczniom m.in. wyjazdy na praktyki zagraniczne do Niemiec.

Szkoła w Holzminden jest kompleksem szkół , w których młodzież uczy się w kilku kierunkach, m.in. : gospodarka i administracja, zdrowie, technika metali, elektrotechnika, wyżywieniei gospodarka domowa, technika budowlana, technika drewna, architektura wnętrz i inne.Znajduje się tu również gimnazjum zawodowe, które kończy się maturą. Szkoła ta ściśle współpracuje z renomowanymi stacjami obsługi i serwisami znanych niemieckich marek samochodowych, takich jak : Mercedes, Audi, BMW, MAN i inne.

Szkoła Georg-von-Langen_Schule jest nowoczesną placówką oświatową, przygotowująca kadry dla przemysłu, rzemiosła i usług, która ściśle współpracujez zakładami produkcyjnymi i rzemieślniczymi, a także ośrodkami akademickimi , m.in. Uniwersytetem w Getyndze.

Jest jedną z najlepszych tego typu szkół w Dolnej Saksonii i Niemczech.

Uczy się w niej ok. 2tyś. uczniów w ponad 60 zawodach.

11 listopada 2002 podpisanie umowy dotyczącej partnerstwa szkół

pomiędzy

Georg-von-Langen-Schule , Berufsbildende Schulen Holzminden

oraz

Zespołem Szkół Samochodowych

przez

Dyrektora Szkoły niemieckiej Manfreda Günthera

i

Dyrektora Szkoły polskiej Tadeusza Ługowskiego.

Głównymi celami tej umowy jest :

- zapoznanie z treściami kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach w Polsce i w Niemczech oraz wymianadoświadczeń,

- organizowanie dwustronnych wizyt i form doskonalenia nauczycieli w Polsce

i w Holzminden w celu omówienia problemów dotyczących dydaktyki i metodyki nauczanych przedmiotów,

- przygotowanie dwustronnych wizyt uczniowskich w Polsce i w Niemczech

w celu umożliwienia młodym Niemcom i Polakom poznanie różnic w systemie oświatowym i szkolnym obu krajów oraz przybliżenie partnerom kultur obu narodów.

11 – 18 listopada 2002 – kolejne spotkanie młodzieży ZSS i Georg-von –Langen-Schule w Krzyżowej , w którym wzięło udział 25 uczniów z Polski i Niemiec. Szkołę nasza reprezentowała germanistka pani Małgorzata Sadownik a Szkołę z Dolnej Saksonii pan Bernd Greger.

19 kwiecień – 09 maja 2004 realizacja projektu „Nowoczesne metody pracy w zakresie obsługi i naprawy pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska”.

W praktykach w Niemczech w ramach Programu „Leonardo da Vinci” uczestników 9 uczniów oraz jeden nauczyciel - opiekun i zarazem tłumacz – pani Karolina Podpłońska, germanistka w ZSS.

Był to pierwszy nasz projekt z partnerem niemieckim a zarazem duże wyzwanie, ponieważ młodzież naszej szkoły ma w programie nauczania zaledwie dwie godziny języka niemieckiego a należało przygotować ją do odbycia praktyk w Niemczech. Należało więc znaleźć wśród młodzieży takich uczniów, którzy mają zarówno zdolności do przedmiotów zawodowych, jak również do języka obcego. Udało nam się wraz z koleżanką zorganizować grupę 9 osób (tyle osób przewidywały warunki umowy w ramach Programu „Leonardo da Vinci”), dla której prowadziłyśmy kurs języka niemieckiego technicznego o specjalności mechanika pojazdów samochodowych przez pół roku w wymiarze 4 godziny tygodniowo.

Pod koniec pobytu młodzieży na praktykach w salonach i serwisach samochodowych takich firm, jak m.in.: Mercedes, Audi, BMW, Opel, Man , Iveco i innych w lokalnej prasie niemieckiej ukazał się bardzo pochlebny artykuł o dobrym przygotowaniu młodzieży do praktyk, zarówno pod względem zawodowym, jak i językowym.

W dniach 06 – 07 października 2004 odbyło się kolejne polsko-niemieckie spotkanie z okazji ważnego jubileuszu – 100 lecia Szkół Samochodowych w Radomiu.

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Wojciecha Bernata przyjechała do Radomia

10-osobowa delegacja na czele z Dyrektorem Manfredem Guentherem oraz Dyrektorem Friedhelmem Korsenem wraz z małżonkami.

W programie spotkania miała miejsce m.in.

- wizyta u Prezydenta Miasta Radomia,

- zwiedzanie renesansowego miasta Kazimierza nad Wisłą,

- spotkanie w Aeroklubie Radomskim,

- uroczysta Msza Świętaw Katedrze Radomskiej,

- jubileuszowa akademia w Urzędzie Miasta,

- poświecenie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100 lecia Szkół Samochodowych w Radomiu,

- Jubileuszowy Bal.

Listopad 2004 – w ramach kontaktów ze Szkołą partnerską odbyło się spotkanie „SwinningKiesberg” w Holzminden przedstawicieli naszej Szkoły, którą reprezentowali, m.in. Zastępca Kierownika warsztatów szkolnych pan Jaroslaw Sadal oraz germanistka pani Małgorzata Sadownik. Wizyta miała również na celu omówienie planów dotyczących projektów wymian i staży.

Tematem zrealizowanego w 2005r. kolejnego projektu była „Diagnostyka nowoczesnych systemów elektronicznych w pojazdach samochodowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Czas trwania projektu 15.06.2005 – 31.04.2007. Odbyły się tym czasie dwa wyjazdy młodzieży naszej szkoły na praktyki zagraniczne do zakładów samochodowych w Niemczech. Opiekunami o zarazem tłumaczami były : germanistki pani Małgorzata Sadownik oraz pani Edyta Sentkiewicz .

W jego realizacji wzięli udział uczniowie 4-letniego technikum, jak również trzyletniego technikum samochodowego po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności mechanik samochodowy.

Praktyki zawodowe odbywały się w autoryzowanych warsztatach i stacjach obsługi pojazdów samochodowych w miejscowości Holzminden w Niemczech / Dolna Saksonia / oraz bliskiej okolicy.

Projekt ten został zrealizowany we współpracy ze szkołą Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulenHolzminden i naszą szkołą.

Obydwie szkoły podpisały w listopadzie 2002r. umowę o partnerstwie szkół

i dzięki temu oraz Programowi „Leonardo da Vinci” już po raz trzeci uczniowie naszej placówki mieli możliwość odbywania praktyk w sąsiednim kraju.

Projekt dotyczył modułowego kształcenia w dziedzinie nowoczesnych technicznych warunków pracy, które występują w zakładach samochodowych.

Zagraniczne praktyki zawodowe poprzedzone zostały 4- miesięcznym kursem języka niemieckiego z dziedziny techniki samochodowej. Równocześnie uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych.

Do końcowych rezultatów po przeprowadzeniu projektu należały:

 • zapoznanie osób w trakcie kształcenia zawodowego z rzeczywistymi metodami i organizacją pracy w branży samochodowej w sąsiednim kraju ,
 • promowanie szkolenia zawodowego młodzieży i przygotowywanie jej do życia zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego i warunków społecznych,
 • poznanie standardów i procedur obowiązujących w Niemczech, prowadzących do uzyskania certyfikatów i świadectw,
 • przygotowanie nowych, młodych kadr pracowników, którzy w przyszłości powinni być aktywni na rynku pracy i którzy będą znać nowoczesne techniki i technologie,
 • doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
 • poznanie kultury, języka, zwyczajów panujących w innym kraju.

Uczniowie naszej szkoły ,którzy uczestniczyli w projektachotrzymali po odbyciu praktyk certyfikaty, które potwierdzały umiejętności nabyte podczas kształcenia zawodowego w Niemczech, które są doskonałą przepustką do podejmowania wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak innym kraju niemieckojęzycznym. Dokumenty te wskazują na specjalizację, w której odbywały się praktyki, czyli technika pojazdów samochodowych.

Uczniowie nasi zaprezentowaliw czasie swojego pobytu w Niemczech dobre przygotowanie techniczne i językowe. Kierownictwo zakładów samochodowych oraz opiekunowie byli zadowoleni z pracy młodzieży. Dzięki temu zostaliśmy zaproszeni do realizacji kolejnego, czwartego już projektu, wiosną 2008r.oraz w następnych latach .

Dzięki realizacji projektów uczniowie uzyskali wiele umiejętności praktycznych związanych z:

 • obsługą nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i naprawczych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i naprawy układów elektronicznych i mechanicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i ekologiczną eksploatację pojazdu,
 • umiejętnością posługiwania się dokumentacją techniczną i literaturą fachową   z dziedziny techniki pojazdów samochodowych w języku ojczystym i obcym,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie obsługi i naprawy pojazdów,
 • organizacją pracy i prowadzeniem dokumentacji pracy w nowocześnie zarządzanym zakładzie naprawy i obsługi pojazdów samochodowych,
 • szkoleniem i samokształceniem pracownika/ucznia,
 • poznaniem niemieckiego rynku pracy,
 • doskonaleniem znajomości języka obcego w zakresie słownictwa zawodowego w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych.

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów samochodowych podniosła nie tylko poziom praktycznych umiejętności uczniów, ale również podniosła motywację do dalszego samokształcenia i doskonalenia w zawodzie i pogłębiania znajomości języka obcego.

Dzięki praktykom w Niemczech można było podnieść umiejętności zawodowe młodzieży przede wszystkim dlatego, iż poznała ona wysoki poziom osiągnięć w dziedzinie techniki i technologii, dobrą organizację w zakładzie pracy oraz sposób pracy w Niemczech.

Szkoła w Holzminden współpracuje z autoryzowanymi stacjami obsługi wiodących firm samochodowych i dlatego oferuje uczniom stały dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i urządzeń oraz wielu specjalistów z branży opiekuje się tą placówką.

Projekty realizowane dzięki Programowi Leonardo da Vinci i partnerstwu szkół wpływają na doskonalenie jakości i innowacyjności systemów kształcenia zawodowego, nadają kształceniu i przygotowaniu zawodowemu wymiar europejski, propagują również ideę uczenia się przez całe życie i przystosowania umiejętności przyszłych pracowników do potrzeb rynku pracy, sprzyjając zmniejszeniu bezrobocia i indywidualnemu rozwojowi. Projekt stwarza młodym ludziom we wspólnotach europejskich możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich, a także podnosi status i atrakcyjność kształcenia zawodowego. Propaguje też wprowadzenie specyficznych form kształcenia i doskonalenia: modułowego, otwartego i aktywizującego. Projekt stwarza możliwości stopniowego tworzenia otwartego, europejskiego obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje doskonalenie znajomości języków obcych, a także wspiera rozwój metod samokształcenia uczniów i przyszłych pracowników oraz rozwija umiejętności umożliwiające mobilność zawodową.

Przyjazdem do Polski zainteresowani byli też przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Holzminden, skupiającej zakłady, w których odbywa się szkolenie zawodowe, również w branży motoryzacyjnej. Chcą oni przedstawić, na jakich zasadach działa w ich kraju system kształcenia zawodowego i podzielić się swoimi doświadczeniami, jak również odwiedzić naszą szkołę i inne szkoły zawodowe w naszym mieście oraz porównać oba systemy. Jest również pomysł, aby zaprosić do Radomia kilku niemieckich uczniów, aby i oni mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w warsztatach i salonach samochodowych zagranicą.

W listopadzie 2005 Zespół Szkół Samochodowych uczestniczył w realizacji projektu „Nowoczesne metody bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkolnictwa zawodowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej” pomiędzy F+U Berlin International Academy i Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. W programie szkolenia było m.in. zwiedzanie Zakładu Medycyny Pracy, Izby Handlowej, budowy obiektu dla Fundacji Konrada Adenauera, Szpitala Pourazowego i wielu innych. Beneficjenci mieli możliwość porównania systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służb bhp w Polsce i w Niemczech. Był to więc kolejny projekt unijny, w którym uczestniczyła „Samochodówka” Szkołę naszą jako tłumacz i koordynator reprezentowała germanistka pani Małgorzata Sadownik.

Styczeń 2006 – spotkanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej uczniów Zespołu Szkół Samochodowych z kolegami ze Szkoły partnerskiej Georg-von-Langen-Schule w Holzminden. Do Krzyżowej przyjechała rekordowa ilość uczestników blisko 80 z Polski i Niemiec. Było to kolejne bardzo udane spotkanie w tym niezwykłym miejscu.

W listopadzie 2006 Szkoła nasza została zaproszona do udziału w Konferencji z okazji 15-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w której wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. były minister spraw zagranicznych prof. Bartoszewski, przedstawiciele Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz szefowie PNWM z Warszawy i Poczdamu oraz delegacje trzech szkół średnich z Radomia w tym naszej.

Zespół Szkół Samochodowych korzysta z pomocy merytorycznej i finansowej tej największej polsko-niemieckiej organizacji, wspomagającejm.in. organizowanie wymian młodzieżowych i wycieczek do miejsc pamięci.

W listopadzie 2007 odbyło się kolejne spotkanie polsko-niemieckie w Ośrodku Spotkań Młodzieżowych Golm na Wyspie Uznam w Niemczech.

Uczestniczyło w nim w sumie 40 osób z obydwu krajów. W programie było m.in. zwiedzanie Miejsca Pamięci i Cmentarza Wojennego, gdzie spoczywają zarówno żołnierze zmarli w lazaretach w Świnoujściu, na statkach, ofiary zestrzelonych samolotów, ludność cywilna. Młodzież zwiedziła m.in. fabrykę broni -Wojskowy Zakład Doświadczalny -Penemünde. Prowadzono tu badania i produkowano rakiety typu V1, V2 i V3, przy pomocy których bombardowano kraje Europy Zachodniej. Odwiedziliśmy także cesarskie kąpielisko Ahlbeck i piękną nadmorską miejscowość Zinowitz.

Uczniowie nasi dokonali również prezentacji multimedialnej naszej Szkoły, miasta Radomia oraz wybranych miejsc w Polsce.Opiekunami grupy polskiej byli: pani Małgorzata Sadownik i pan Jerzy Szarżanowicz. Stronę niemiecką reprezentował pan Bernd Greger, nauczyciel, dzięki któremu m.in. doszło do nawiązania partnerstwa szkół z Radomia i Holzminden.

Lokalizacja OSM Golm tuż przy granicy polsko-niemieckiej jest bardzo korzystna dla wzajemnego poznania młodych ludzi z obu krajów.Mają oni możliwość konfrontacji z historycznymi, kulturalnymi a także politycznymi aspektami stosunków polsko-niemieckich.

Do kolejnego spotkania polsko-niemieckiego dochodzi ponownie w Radomiu, kiedy to na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych – pana Wojciecha Bernata i Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych - pana Tadeusza Dudy gościła w naszym mieście i Szkole w dniach 26-29 listopada 2008 delegacja z miejscowości Holzminden w Dolnej Saksonii.

Reprezentowali ją : pan FriedhelmKorsen – Dyrektor Szkoły Georg-von-Langen –Schule, pan Hans-Dieter Krawelitzki – Dyrektor ds. kontaktów zagranicznychoraz przedstawiciele cechów rzemieślniczych okręgu Holzminden; pan Uwe Hinz- Mistrz Cechu Rzemiosł Różnych, pan Dietrich Vogel- Kierownik biura Cechu, pan Karl August Talke – Kierownik działu szkolenia w cechu samochodowym.

Celem tego spotkania były m.in. następujące kwestie :

a/ podsumowanie dotychczasowej współpracy szkół partnerskich,

b/ wymiana doświadczeń w dziedzinie metod kształcenia zawodowego i nadawania uprawnień do wykonywania zawodu w obydwu krajach – rola cechów rzemieślniczych,

c/ perspektywy współpracy pomiędzy obydwoma szkołami i cechami na płaszczyźnie edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej.

Niemieccy goście zwiedzili nasza Szkołę - szczególne wrażenie wywarła na nich nowa stacja diagnostyczna i bardzo dobre wyposażenie warsztatów szkolnych.

Wzięli także udział w spotkaniu w salonie firmy Toyota pana Marka Romanowskiego, podczas którego firma ta otrzymała „Europejski certyfikat dla najlepszego programu serwisowego w branży samochodowej”. Gospodarz uroczystości zaproponował Dyrektorowi Szkoły Georg-von-Langen-Schule przyjęcie do swojej stacji serwisowej niemieckich uczniów na praktyki zawodowe. Z kolei polscy praktykanci mogliby wyjechać do Niemiec z rewizytą oraz uczyć się przyszłego zawodu i języka obcego poza granicami naszego kraju. Dzięki wizycie gości z Holzminden mogliśmy porównać systemy kształcenia w obydwu krajach. Mamy nadzieje, że spotkanie to przyczyni się do nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi, z czego skorzystają nasze miasta i regiony

Zespół Szkół Samochodowych oraz Cech Rzemiosł Różnych otrzymał zaproszenie do złożenia wizyty wiosną przyszłego roku w Holzminden celem kontynuowania nawiązanych kontaktów.

Niezależnie od tego Szkoła nasza może wysyłać kolejnych praktykantów , którzy będą pracować w autoryzowanych serwisach samochodowych okręgu Holzminden w ramach Programu „Leonardo da Vinci”.

19.03 – 24.03. 2009 - kolejne spotkanie z naszym zachodnim partnerem, czyli wizyta delegacji naszej szkoły oraz Dyrekcji Cechu Rzemiosł Różnych w Holzminden. Zostaliśmy wówczas zaproszeni przez Izbę Rzemieślniczą oraz naszą szkołę partnerską w Dolnej Saksonii. Szkołę nasza reprezentowali : pani Małgorzata Sadownik, Pan Łukasz Mazur oraz pan Mirosław Gromski, zaś Cech Rzemiosł Różnych, Prezes - pan Tadeusz Duda , Zastępca Prezesa – pan Janusz Korczak oraz Kierowniczka biura pani Bernadeta Stanik.

W programie spotkania zwiedziliśmy Centrum Techniczne Szkoły, w którym znajduje się m.in.:dział samochodowy, budowlany, jak również techniki cieplnej.Wszędzie spotykaliśmy doskonale wyposażone warsztaty, laboratoria i sale lekcyjne. Różnorodność profili kształcenia / jest ich w sumie ponad 60 w jednej placówce oświatowej /wywarła na zwiedzających naprawdę imponujące wrażenie. Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Niemczech był Dzień Rzemiosła. Zaszczycili to wydarzenie swoją obecnością ministrowie gospodarki, spraw wewnętrznych i środowiska Landu Dolna Saksonia. Cech Rzemiosł Różnych w Holzminden jest poważną instytucją zrzeszającą11 cechów branżowych oraz skupia w tym okręgu w sumie ok. 800 zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 4000 pracowników i ok. 450 uczniów.

Odwiedziliśmy także 3 firmy samochodowe : SchünemannNutzfahrzeuge ( Iveco i Scania), Talke (Renault) oraz Vatterott (Volkswagen, Audi , Skoda), które już kilkakrotnie przyjmowały uczniów naszej szkoły na dwutygodniowe praktyki zawodowe.

W czasie spotkania w Holzminden podsumowano dotychczasową współpracę szkół a także wymieniono perspektywy współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej.

Szkoła nasza otrzymała po raz kolejny zaproszenie dla kolejnej grupy praktykantów, którzy będą mogli pracować w autoryzowanych serwisach samochodowych okręgu Holzminden.

Jest to dla naszej młodzieży ogromna szansa zaistnienia w swoim przyszłym zawodzie zagranicą, doskonalenie języka obcego, poznawania sąsiedniego krajui jego mieszkańców.

W marcu 2014 Zespół Szkół Samochodowych, dzięki pani Małgorzacie Sadownik, germanistce w naszej Szkoły oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego, którego jest ona aktywnym członkiem, nawiązał kontakt z Izbą Rzemieślniczą w miejscowości Suhl w Południowej Turyngii – HandwerkskammerSüdthüringen Suhl.

Dochodzi wówczas do pierwszego spotkania roboczego w Radomiu. Stronę niemiecką reprezentuje Doradca ds. edukacji Izby Rzemieślniczej - HWK - pan Sandro Dressel, pan Norbert Eckstein - przedstawiciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Technologicznego, Rohr Kloster, specjalista ds. projektów Unii Europejskiej, jak również pani Rosemarie Koegler z Europejskiego Biura Obsługi w Suhl - Europa Service - Büro Suhl. Mieli oni okazję poznać 4 szkoły kształcenia zawodowego w Radomiu a także dowiedzieć się na temat struktury kształcenia zawodowego w naszym mieście.

Zaproponowano nam wówczas przystąpienie do Programu „The Job of my Life” – „Wspieranie zawodowej mobilności młodzieży z Europy zainteresowanej kształceniem” skierowanego do uczniów ostatnich klas Technikum Samochodowego, Zawodowej Szkoły Samochodowej a także absolwentów obydwu tych szkół. Celem tego Programu jest umożliwienie młodzieży naszej Szkoły nauki i pracy w Niemczech w zawodzie mechatronika samochodowego.

Kształcenie w Niemczech poprzedza kształcenie językowe w Polsce a następnie kandydaci muszą zdać egzamin z języka niemieckiego na poziomie B1. Po czym uczestnicy projektu wyjeżdżają do Niemiec i następuje dalsze kształcenie językowe oraz nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Technologicznego BTZ Rohr-Kloster w Suhl oraz praca w zakładach samochodowych.

W projekcie tym uczestniczy już 5 szkół z terenu Mazowsza.

Spodziewamy się, że w kolejnych latach, będą w nim uczestniczyć następne grupy uczniów. Jest już dość duże zainteresowanie tym zagadnieniem. Odbyło się już 4 spotkania polsko-niemieckie – 3 w Radomiu i jedno w Dolnej Saksonii w Suhl, w którym wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych naszego miasta oraz dyrektorzy szkół zawodowych biorących udział a Projekcie. Szkołę naszą reprezentował pan Dyrektor Jarosław Sadal.

Delegacja odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Technologiczne BTZ Rohr-Kloster a także zakłady rzemieślnicze - Budownictwo Dachów i Drewniane w Roemlich oraz Technika Obróbki Metali i Technika Budowy Okien w Juechsen w celu rozważenia możliwości współpracy w zakresie kształcenia polskiej młodzieży.

Podczas ostatniego spotkania 18-20 maja w Radomiu delegacji z Izby Rzemieślniczej z Suhl towarzyszyli także przedsiębiorcy, którzy przyjmą do swoich zakładów młodzież w celu odbycia przez nią kształcenia praktycznego, które w zawodzie mechatronika samochodowego będzie trwało 3-3,5 lat.

Obecnie wszyscy kandydacie biorący udział w projekcie zdali już egzaminy językowe i pracują przez 6 tygodni w Południowej Turyngii podczas tzw. okresu próbnego, w czasie którego doskonalą język niemiecki oraz zawód mechatronika samochodowego.

Wyjazd do Suhl nastąpił 12 lipca. W pierwszym tygodniu młodzież została przydzielona do odpowiednich zakładów, w których odbywa praktyki, zwiedziła stolicę Turyngii – Erfurt i już trochę zadomowiła się. Młodzieży naszej towarzyszyła przez pierwszy tydzień pani Karolina Podpłońska – germanistka z Zespołu Szkół Samochodowych. Było to bardzo ważne dla naszej młodzieży, aby mogła ona jak najlepiej poczuć się w nowym środowisku, w obcym kraju.

Pragniemy w najbliższej przyszłości kontynuować zarówno współpracę z naszą Szkołą partnerską w Holzminden, aby istniała m.in. możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży dzięki Programowi Erazmus + oraz mamy nadzieję, że w kolejnych latach następni absolwenci naszej szkoły podejmą naukę w Niemczech w ramach Programu „The Job of my Life”.

Przygotowała : Małgorzata Sadownik

 

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 18 guests and no members online

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015: