Rekrutacja

 

PRZYJDŹ DO NAS!!!

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W RADOMIU

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Samochodowych prowadzi nabór do następujących klas I:

  Technikum im. rtm Witolda Pileckiego

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechanik lotniczy
  • technik lotniczych służb operacyjnych
  • technik chłodnictwa i wentylacji

  Branżowa Szkoła I stopnia im. rtm. Witolda Pileckiego

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik motocyklowy
  • lakiernik/blacharz samochodowy
  • mechanik precyzyjny
  • ślusarz

Film prezentujący ofertę Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu - Link

Wywiad Radia PLUS z uczniami, pracownikami oraz Dyrekcją ZSS w Radomiu - Link

 

REKRUTACJA 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie - od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00
 
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) - od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00
 
4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych     w art. 20t uso)
 
5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 6 lipca godz. 12.00
 
6. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00. W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00
 
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00
 
8.  Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 12 lipca do godz. 16.00
 
9.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - 12 lipca do godz. 16.00
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne - od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - do 29 sierpnia do godz. 12.00
 
4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - przy składaniu wniosku do szkoły
 
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
 
6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 31 sierpnia do godz. 12.00
 
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - do 31 sierpnia do godz. 12.00

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015:   

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 8 guests and no members online