Rekrutacja

 

PRZYJDŹ DO NAS!!!

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W RADOMIU

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Samochodowych prowadzi nabór do następujących klas I:

  Technikum im. rtm Witolda Pileckiego

  • technik pojazdów samochodowych
  • technik mechanik lotniczy
  • technik lotniczych służb operacyjnych
  • technik chłodnictwa i wentylacji

  Branżowa Szkoła I stopnia im. rtm. Witolda Pileckiego

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik motocyklowy
  • lakiernik/blacharz samochodowy
  • mechanik precyzyjny
  • ślusarz

Film prezentujący ofertę Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu - Link

Wywiad Radia PLUS z uczniami, pracownikami oraz Dyrekcją ZSS w Radomiu - Link

 

REKRUTACJA 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie - od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00
 
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) - od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00
 
4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych     w art. 20t uso)
 
5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 6 lipca godz. 12.00
 
6. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00. W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00
 
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00
 
8.  Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 12 lipca do godz. 16.00
 
9.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - 12 lipca do godz. 16.00
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne - od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - do 29 sierpnia do godz. 12.00
 
4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - przy składaniu wniosku do szkoły
 
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
 
6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 31 sierpnia do godz. 12.00
 
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - do 31 sierpnia do godz. 12.00

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015:   

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 17 guests and no members online